word Freon
Beleid en plannen

Ons beleid stoelt op de doelstelling zoals die in de statuten is verwoord: 

het bieden van hulp en ondersteuning aan (de hulpboeren van) Zorgboerderij De Ripen, waar zorg, begeleiding en dagbesteding geboden worden aan mensen met een beperking, met name verstandelijk, maar ook psychisch of anderszins en het verrichten van alle handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn’.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Het draagvlak voor onze stichting zoeken we bij onze FREONEN en in de omgeving. Maar soms ook breder, omdat het de moeite waard is mensen in contact te brengen met de zorgboerderij, met de mensen die daar werken en met onze stichting. We zoeken aansluiting en samenwerking en (op gezette tijden) kiezen we voor publiciteit. 

We werken professioneel met een viertal bestuursvergaderingen per jaar, frequent gebruik van de mail en duidelijke plannen en jaarstukken op de website. We voldoen daarmee tevens aan de voorwaarden die aan de ANBI-status worden gesteld.