word Freon
Het jaar rond

Elk jaar voeren we ‘projecten’ uit. Dat doen we in overleg met de mensen van de zorgboerderij. Zij weten waar de ondersteuning nodig is. Enkele voorbeelden zijn: aangepast gereedschap, werkkleding of een betere toegang. Met grotere projecten (zoals de duofiets en de rolstoelzonneboot) bereiken we meer mensen. Daarmee leveren we tevens een bijdrage aan onze dorpsgemeenschap. Om de projecten uit te kunnen voeren maken we dankbaar gebruik van fondsen. We kunnen niet zonder!

Op deze pagina vind je de jaarstukken: het jaarverslag en de financiële stukken, waarmee we verantwoording afleggen aan freonen en fondsen: balans, baten en lasten en een toelichting daarop. Er is tevens een begroting bij.

Jaaroverzicht 2016            Download

Jaarrekening 2016             Download

Jaarplan 2017                     Download