word Freon
Nieuws en nieuwsbrief
  • Op woensdag 27 januari 2016 hebben we vergaderd over onder meer de jaarstukken (jaarverslag, jaarrekening, jaarplan en begroting). Zodra ze vastgesteld zijn staan ze onder ‘Het jaar rond’.
  • De laatste tijd hebben we – heel organisch - onze blik verbreed. Blijven we ‘in de breedte werken’? Kunnen we meer betekenen voor Nij Beets en omgeving? Als bestuur gaan we ermee aan de slag. Om onze FREONEN daarbij te betrekken volgt in de meimaand een bijeenkomst. Datum en programma volgen. 

De nieuwsbrieven hieronder vertellen wat we zoal doen. 

Download