word Freon
Over ons

Alleen fietsen lukt niet, maar samen op een duofiets met ondersteuning gaat het prima! Dan voel je de zon op je gezicht en de wind door je haar. En wat is mooier dan zo met je rolstoel vanaf de steiger op zonneboot ‘Sin’ en Wille’ te kunnen rijden. Of konijnen te knuffelen en ezels te aaien. Of soep te koken met eigen gezaaide groente …..

Onze stichting maakt zich sterk voor mensen met een beperking, in de breedste zin van het woord. We steunen de hulpboeren van zorgboerderij De Ripen, maar kijken ook breder. Met onze duofiets met ondersteuning en de rolstoeltoegankelijke zonneboot kunnen we tevens inwoners van de streek en recreërende gasten bereiken. Om nog meer mensen te laten ‘meedoen en ontmoeten’. Dat willen we graag bereiken. Meedoen en ontmoeten op het levendige erf van de zorg- en gastenboerderij, maar ook door samen te fietsen of te varen. We zien deze mogelijkheden als een verrijking voor de streek en een duurzame bijdrage aan onze (dorps)gemeenschap. 


We steunen door:

  • Freonen en Fondsen te werven
  • Initiatieven te nemen en projecten uit te voeren
  • Een helpende hand te bieden bij activiteiten en evenementen
  • Duofiets en rolstoelzonneboot beschikbaar te stellen 


Onze stichting heeft een ANBI status; donaties en giften zijn aftrekbaar en onbelast. Een winstoogmerk hebben we niet. Het bestuur werkt vrijwillig en onbezoldigd. 


Het bestuur:

Rien van der Zeijden, Nij Beets, voorzitter
Hester Dijkstra, Nij Beets, secretaris
Simon Kuper, Nij Beets, penningmeester
Klaas Glas, Oosterwolde, bestuurslid


Secretariaat:

Ripen 16, 9245 VG Nij Beets
T: 0512 461645
E: info@stichtingderipen.nl
W: www.stichtingderipen.nl
KvK: 01140285
Bank: NL13 RABO 0111 6532 23 
ANBI: RSIN 820132251