WIJ

Een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers en bijna veertig freonen/donateurs vormen met elkaar Stichting De Ripen. We maken ons sterk voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord. We steunen de hulpboeren van Zorgboerderij De Ripen, maar kijken ook breder: meedoen en elkaar ontmoeten! Onze stichting maakt een levendig verschil, dat zie je op de beelden van de website. Stichting De Ripen heeft een ANBI-status; donaties en giften zijn aftrekbaar en onbelast. Een economisch winstoogmerk hebben we niet. De winst schuilt in wat we kunnen betekenen voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het bestuur werkt vrijwillig en onbezoldigd. Onze jaarstukken publiceren we op de website onder ‘Beleid en cijfers’.

meedoen en elkaar ontmoeten!

WAT

Als in je eentje fietsen niet lukt dan staat er een duofiets-met-ondersteuning klaar. En hoe fijn is het om zo met je rolstoel vanaf de steiger op zonneboot ‘Sin’ en Wille’ te kunnen rijden. Of de wol van eigen schapen te kaarden en te vilten, met zelf geteelde groenten een gezamenlijke maaltijd klaar te maken, een heus podium te krijgen in een echt circustheater met publiek uit de hele regio….. Daar werven we fondsen en freonen voor en bieden we ook daadwerkelijk een helpende hand. Ter verrijking van de (dorps)gemeenschap en om mede-mensen van de zijlijn te halen. Kijk vooral ook even naar de beelden onder ‘Foto’s en meer ‘.
Voor gebruik van de duofiets is zorgboerderij De Ripen het contact (06 23928869); voor gebruik van de zonneboot zorgboerderij ‘t Boerehiem (06 10305221). De omgeving leent er zich prachtig voor!

FREONEN

Freonen zijn donerende vrienden die onze stichting dragen. We houden onze freonen op de hoogte door nieuwsbrieven, een uitnodiging voor Open Dagen, exposities, Kleintje Kerstmarkten en andere bijzondere activiteiten, plus van tijd tot tijd een informatief en gezellig freonen-moment. Voel je voor deze ‘freonskip’? Meld je dan aan via de mail info@stichtingderipen.nl. Het doet je goed! De jaarlijkse bijdrage is minimaal € 15. Meer mag natuurlijk, want samen kunnen we echt een verschil maken.
We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens; ons privacybeleid staat op de website onder: ‘Beleid en Cijfers’. Hier vind je ook de jaarstukken…..

CONTACT

Stichting De Ripen
Secretariaat:
Domela Nieuwenhuisweg 37, 9245 VB Nij Beets
T: 06 482 013 67
E: info@stichtingderipen.nl
W: www.stichtingderipen.nl

KvK: 01140285
Bank: NL13 RABO 011 16 53 223
ANBI
RSIN 820132251