FREONEN

Freonen zijn donerende vrienden die onze stichting dragen. We houden onze freonen op de hoogte door nieuwsbrieven, een uitnodiging voor Open Dagen, exposities, Kleintje Kerstmarkten en andere bijzondere activiteiten, plus van tijd tot tijd een informatief en gezellig freonen-moment. Voel je voor deze ‘freonskip’? Meld je dan aan via de mail info@stichtingderipen.nl. Het doet je goed! De jaarlijkse bijdrage is minimaal € 15. Meer mag natuurlijk, want samen kunnen we echt een verschil maken.
We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens; ons privacybeleid staat op de website onder: ‘Beleid en Cijfers’. Hier vind je ook de jaarstukken…..